phone021 40558242 مشاوره رایگان خرید مبلمان
وبلاگ
ویژگی های منحصربفرد چوب راش چیست؟
چوب راش از جمله درختان موجود در ایران و سایر نقاط جهان است که فراوانی بسیاری دارد. Fagus نامی است که در مجامع بین المللی برای درخت چوب راش استفاده می شود.