phone021 40558242 مشاوره رایگان خرید مبلمان
وبلاگ
آشنایی با تاریخچه مبل راحتی (بخش اول)
شاید برای ما جالب توجه باشد اگر بدانیم چه کسانی اولین بار از صندلی برای نشستن و استراحت کردن استفاده کردند. در کدام سلسله تاریخی مبل راحتی بوجود آمد و از چه زمانی در میان مردم کشورهای مختلف فراگیر شد.